Όροι Χρήσης

Όροι & προϋποθέσεις Ενοικίασης

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν προχωρήσετε σε κράτηση.
  • Οδηγός:
   Ελάχιστο & μέγιστο όριο ηλικίας οδηγού είναι τα 23 & 70 έτη αντίστοιχα. Ο οδηγός πρέπει να προσκομίσει ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί τουλάχιστον 1 χρόνο πριν. Η άδεια οδήγησης πρέπει να έχει εκδοθεί από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή να είναι διεθνής και να συνοδεύεται από την πρωτότυπη άδεια οδήγησης.

 

  • Περιορισμοί Κράτους:
   Τα αυτοκίνητα που θα ενοικιαστούν μπορούν να κινηθούν μόνο εντός ελληνικών συνόρων.

 

  • Κρατήσεις – Πληρωμές:
   Όλες οι κρατήσεις γίνονται με κατηγορία αυτοκινήτου και όχι συγκεκριμένο μοντέλο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας επιβεβαιωμένης κράτησης, ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να παραδώσει στον πελάτη αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας χωρίς επιπλέον χρέωση. Ο μισθωτής πρέπει να έχει μαζί του έγκυρη και με επαρκές υπόλοιπο πιστωτική κάρτα (όχι χρεωστική ή προπληρωμένη), για εγγύηση της μίσθωσης. Η ενοικίαση προπληρώνεται με οποιονδήποτε τρόπο (μετρητά-πιστωτική κάρτα-χρεωστική κάρτα).

 

  • Ακυρώσεις:
   Ακύρωση κράτησης μπορεί να γίνει τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης. Σε αυτή την περίπτωση ο μισθωτής θα χρεωθεί με ένα ακυρωτικό τέλος ίσο με 20€. Σε περίπτωση ακύρωσης σε λιγότερο από εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης, δεν θα επιστρέφεται κανένα ποσό.

 

  • Παραδόσεις – Παραλαβές:
   Ο μισθωτής παραλαμβάνει το αυτοκίνητο κατά τη συμφωνημένη ημέρα και ώρα. Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής του οχήματος πέραν των τριών ωρών, η κράτηση ακυρώνεται και ο μισθωτής χρεώνεται κατ’ ελάχιστο μία ημέρα ενοικίασης και κανένα ποσό δεν επιστρέφεται. Στην καθυστερημένη επιστροφή του οχήματος πέραν της μισής ώρας από το συμφωνημένο χρόνο, χρεώνεται το μίσθωμα μίας επιπλέον ημέρας. Παραδόσεις και παραλαβές εκτός ωραρίου λειτουργίας, χρεώνονται 20€.

 

  • Επιπλέον οδηγός:
   Κάθε επιπλέον οδηγός επιβαρύνει τη μίσθωση με δύο (2€) ευρώ ημερησίως.

 

  • Πρόσθετος εξοπλισμός (ζήτηση με την κράτηση):
   1. Πλοηγός (Navigation): Χρέωση 5€ ανά ημέρα με μέγιστη χρέωση 40 € ανά ενοικίαση.
   2. Βρεφικά & Παιδικά καθίσματα: Χρέωση 3€ ανά ημέρα με μέγιστη χρέωση 24€ ανά ενοικίαση.
   3. Αλυσίδες χιονιού: Χρέωση 30€ εφάπαξ ανά ενοικίαση.

 

  • Καύσιμα:
   Ο μισθωτής πρέπει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου που το παρέλαβε. Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου με λιγότερη βενζίνη από την βενζίνη παραλαβής του, ο μισθωτής επιβαρύνεται τη διαφορά καυσίμου καθώς και ένα διαχειριστικό κόστος 10€. Καμία χρηματική επιστροφή δεν δίνεται αν το αυτοκίνητο επιστραφεί με περισσότερα καύσιμα.

 

  • Ατύχημα:
   Σε περίπτωση ατυχήματος ο μισθωτής οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία και την αστυνομία και να προσκομίσει στην επιστροφή το δελτίο καταγραφής της αστυνομίας. Σε περίπτωση ατυχήματος ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του μισθωτή, πέραν άλλων χρεώσεων, θα υπάρξει χρέωση 20€ για έξοδα διαχείρισης φακέλου ατυχήματος.

 

  • Οδική βοήθεια:
   Όλα τα οχήματα καλύπτονται από 24ωρη οδική βοήθεια. Περιπτώσεις που δεν καλύπτοντα από την οδική βοήθεια (ξεκλείδωμα αυτοκινήτου-χαμένο κλειδί-φόρτιση μπαταρίας- ανεφοδιασμός κλπ) χρεώνονται κατά περίπτωση, με ελάχιστη χρέωση διαχειριστικού κόστους 20€.
  • Ασφάλειες:
   Όλα τα οχήματα είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, σε ασφαλιστική εταιρεία. Οι καλύψεις αυτές δεν απαλλάσσουν τον μισθωτή από ζημιές του ενοικιαζόμενου οχήματος. Ο εκμισθωτής μπορεί να παρέχει στον μισθωτή τις παρακάτω καλύψεις, ανά περιστατικό και με τις αντίστοιχες χρεώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (π.χ. παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή πινακίδα STOP, παράνομο προσπέρασμα, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος κλπ).

 

  • CDW – Μερική απαλλαγή ευθύνης:
   Χρέωση = 0 (Παρέχεται δωρεάν)
   Ο μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος:
   1. Στο ποσό των 700€ + ΦΠΑ, για τις κατηγορίες Α, Β, Β1,C
   2. Στο ποσό των 900€ + ΦΠΑ, για τις κατηγορίες C1, D,F
   3. Στο ποσό των 1200€ + ΦΠΑ, για τις κατηγορίες E,V,V1,L

 

  • SCDW – Ασφάλεια με μειωμένη απαλλαγή ευθύνης
   Ο μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος:
   1. Στο ποσό των 350 € + ΦΠΑ, για τις κατηγορίες Α, Β, Β1,C με χρέωση 6€ ημερησίως.
   2. Στο ποσό των 550 € + ΦΠΑ, για τις κατηγορίες C1, D,F με χρέωση 8,50€ ημερησίως.
   3. Στο ποσό των 900 € + ΦΠΑ, για τις κατηγορίες E,V,V1,L, με χρέωση 13,50€ ημερησίως.
   Το ποσό ευθύνης του μισθωτή περιλαμβάνει έξοδα επισκευής, αποθήκευσης και απώλεια χρήσης αυτοκινήτου. Όταν και εφόσον ο εκμισθωτής αποζημιωθεί για τη ζημιά, τότε θα επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό στον μισθωτή. Η αποζημίωση δεν επιστρέφεται στο μισθωτή εάν η ζημία προκλήθηκε σκόπιμα ή από αμέλεια ή από λανθασμένο καύσιμο ή σαν αποτέλεσμα οποιαδήποτε αθέτησης των όρων ενοικίασης. Επίσης βασική προϋπόθεση είναι ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η δήλωση ατυχήματος πρέπει πάντα να συμπληρωθεί έτσι ώστε η ασφάλεια του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος να είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση ατυχήματος αυτοκινήτων η έκθεση ζημιών της αστυνομίας είναι υποχρεωτική. Χωρίς την αναφορά της αστυνομίας ο πελάτης αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη.
   Όλες οι καλύψεις αφορούν αυστηρά τους χρόνους της προσυμφωνημένης μίσθωσης και καθόλου πέραν αυτών. Δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε ασφάλεια, ζημιά ή απώλεια στα ελαστικά, στις κλειδαριές, στα κλειδιά, στα κρύσταλλα, στους υαλοκαθαριστήρες, στην οροφή, στην κεραία, στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, καθώς και οι κλοπές προσωπικών αντικειμένων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις την ευθύνη αποκατάστασης έχει αποκλειστικά ο μισθωτής.

 

  • ΚΛΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:
   Ο μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά ή κλοπή του οχήματος:
   1. Στο ποσό των 700€ + ΦΠΑ, για τις κατηγορίες Α, Β, Β1,C με χρέωση 6€ ημερησίως.
   2. Στο ποσό των 900€ + ΦΠΑ, για τις κατηγορίες C1, D,F με χρέωση 8,5€ ημερησίως.
   3. Στο ποσό των 1200€ + ΦΠΑ, για τις κατηγορίες E,F,V,V1,L με χρέωση 13,5€ ημερησίως.
   Το ποσό ευθύνης του μισθωτή περιλαμβάνει έξοδα επισκευής, αποθήκευσης και απώλεια χρήσης αυτοκινήτου. Όταν και εφόσον ο εκμισθωτής αποζημιωθεί για την απώλεια ή τις ζημιές που οφείλονται στην κλοπή, τότε θα επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό στον μισθωτή. Κύρια προϋπόθεση για τα ως άνω η μη απόδειξη αμέλειας ( αυτοκίνητο ξεκλείδωτο κλπ) ή σαν αποτέλεσμα της αθέτησης των όρων ενοικίασης του αυτοκινήτου. Η δήλωση κλοπής πρέπει πάντα να συμπληρωθεί έτσι ώστε η ασφάλεια του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος να είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση κλοπής η φωτιάς του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου η έκθεση ζημιών της αστυνομίας είναι υποχρεωτική. Χωρίς την αναφορά της αστυνομίας ο πελάτης αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη.

 

  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΠΛΟΙΟ
   Απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη άδεια από τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής έχει συμφωνήθει με τον ενοικιαστή εκ των προτέρων, υπάρχει ένα εφάπαξ κόστος 70€ ανά ενοικίαση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΗΤΟΥ

Ο εκμισθωτής κατά την υλοποίηση διαφημιστικών καμπανιών ενδέχεται να χρησιμοποιεί περιστασιακά cookies για την αναγνώριση των αναγκών του χρήστη και τη διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Τα cookies που χρησιμοποιεί ο εκμισθωτής είναι μικρά αρχεία μη επιβλαβή για τα συστήματα Η/Υ τα οποία αποθηκεύονται στο σύστημα κάθε επισκέπτη ώστε να αναγνωρίζονται οι ανάγκες του στον ιστότοπο.

Επίσης βοηθούν στο να μπορεί ο ιστότοπος να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις προτιμήσεις των επισκεπτών ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη αγοραστική εμπειρία αλλά και η αποστολή διαφημιστικών προσφορών που ενδεχομένως να ενδιαφέρουν. Επίσης ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνικές remarketing για την προβολή και προώθηση διαφημιστικών καμπανιών μέσω κειμένου ή εικόνων. Τρίτοι προμηθευτές, περιλαμβανομένης και της Google, προβάλουν αυτές τις διαφημίσεις σε δικτυακούς τόπους τρίτων στο διαδίκτυο.

Ο εκμισθωτής και οι δικτυακοί τόποι τρίτων, συμπεριλαμβανομένης και της Google, χρησιμοποιούν τη δυνατότητα cookie (όπως για παράδειγμα το AnalyticsCookie) και Cookie τρίτων προμηθευτών (όπως το DoubleClickcookie) για την καλύτερη ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων.
Τα cookies δεν λαμβάνουν πληροφορίες οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από το σύστημα του επισκέπτη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.
Επίσης χρήση των cookies γίνεται για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να εντοπίζονται οι περιοχές, στις οποίες τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των δικτυακών τόπων του εκμισθωτή www.easyrental.gr & www.easyrentacar.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Ο χρήστης μπορεί να προβεί στις ρυθμίσεις του διακομιστή του ώστε να μην δέχεται cookie είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. Εναλλακτικά μπορεί να μεταβεί στην ιστοσελίδα ρύθμισης διαφημίσεων (www.google.com/ads/preferences)ή να εγκαταστήσει το πρόσθετο λογισμικό (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)εξαίρεσης διαφημίσεων για προγράμματα περιήγησης.

Όροι, Προϋποθέσεις και τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.